Instalace ve Ville Mysterii

100 polymerových razítek zavěšených ze stropu na gumě. Typografické znaky a ilustrace. Papír na zemi a bílé stěny. Tři barvy inkoustů. 10 dnů.
Instalace byla vytvořena pro neobarokní prostor Villy Mysterie – veřejného prostoru v rámci Open Air Programu Mezinárodního divadelního festivalu v Hradci Králové.
21. – 30. 6. 2014

100 polymer stamps hung on rubber. Typographic characters and illustrations. Paper on the ground and white walls. Three colors of inks. 10 days.
The installation was created for the neo-baroque space of Villa Mysteria – a public space within the Open Air Program of the International Theater Festival in Hradec Králové.
June 21 – 30, 2014