Panny a labutě

Kniha „Panny a labutě: Umění ve veřejném prostoru a v architektuře Českých Budějovic z let 1948—1989“ autorek Anny Novotné a Anny Ženíškové. Průvodce po sochách a dalších vizuálních intervencích z dob socializmu v centu Českých Budějovic.
Součástí knihy je také mapa, medailonky jednotlivých umělců a řada dobových fotografií.
Kniha má coby terénní průvodce otevřenou knižní vazbu pro lepší manipulaci a igelitový ochranný obal. Tištěno ofsetovým tiskem spolu s přímou barvou PANTONE Reflex Blue.

The book “Virgins and Swans: Art in Public Space and in the Architecture of České Budějovice from 1948—1989” by Anna Novotná and Anna Ženíšková. Guide to sculptures and other visual interventions from the times of socialism in the center of České Budějovice.
The book also includes a map, list of individual artists and a number of authentic photographs. As a field guide, the book has an open book binding for better handling and a plastic protective cover. Offset printing together with PANTONE Reflex Blue solid color.