Sasanky a plavci

Umění ve veřejném prostoru Hradce Králové z let 1945 – 1989
Mapa a průvodce po výtvarných realizacích.
Autoři textů: Ladislav Zikmund-Lender, Pavel Karous, Matěj Kruntorád.
Velikost složené mapy 22,5 × 22,5 cm; velikost rozložené mapy 45 × 45 cm

Art in the public space of Hradec Králové from 1945 – 1989
Map and guide to art realizations.
Authors of texts: Ladislav Zikmund-Lender, Pavel Karous, Matěj Kruntorád.
Folded map size 22.5 × 22.5 cm; size of the exploded map 45 × 45 cm