Oxygenium mundi

Výstava v neobarokní budově v centru města uspořádaná v rámci divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové v roce 2016.
Kurátorský výběr našich přátel a spřízněných autorů napříč žánry a disciplínami v rámci jednotného tématu „Oxygenium mundi„.
Vystavující autoři: Dagmar Šubrtová, Ivana Junková, Aleš Novák, Lenka Jirková, Martin Hofman, Petr Voříšek, Matěj Bláha, Ondřej Lipenský, Martin Zemanský, Kateřina Dobroslava Drahošová, Shota Tsikoliya, Lenka Janušková, Pavlína Jindrová, Tomáš Morávek, Jan Kašpar, Judita Lewitnerová, Barbora Krejčířová, Lukáš Essender a Anita Somrová.
Úvodní performance: Lenka Jirková
Foto: Zuzana Průchová

Exhibition in a neo-baroque building in the city center organized as part of the Theater Festival Regiony in Hradec Králové in 2016.
Curated selection of our friends and related authors across genres and disciplines within the single theme “Oxygenium mundi”.
Exhibiting authors: Dagmar Šubrtová, Ivana Junková, Aleš Novák, Lenka Jirková, Martin Hofman, Petr Voříšek, Matěj Bláha, Ondřej Lipenský, Martin Zemanský, Kateřina Dobroslava Drahošová, Shota Tsikoliya, Lenka Janušková, Pavlína Jindrová, Tomáš Morávek, Jan Kašpar, Judita Levitnerová, Barbora Krejčířová, Lukáš Essender and Anita Somrová.
Introductory performance: Lenka Jirková
Photos: Zuzana Průchov
á

Oxygenium mundi