Villa Mysteria – Metamorphosis

Výstava v neobarokní budově v centru města uspořádaná v rámci divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové v roce 2014.
Kurátorský výběr našich přátel a spřízněných autorů napříč žánry a disciplínami v rámci jednotného tématu „Metamorphosis„.
Vystavující autoři: Kurt Gebauer, Dagmar Šubrtová, Diana Winklerová, Tomáš Kubačka, Adéla Taubelová, Markéta Jáchimová, Jan Karpíšek, Martin Zemanský, Kateřina Braunová, Eva Hronovská, Jindřich Pavlíček, Michal Kindernay, Maria a Zuzana Hromadovy, Judita Levitnerová a Tomáš Motal.

Exhibition in a neo-baroque building in the city center organized as part of the Theater Festival Regiony in Hradec Králové in 2014.
Curated selection of our friends and related authors across genres and disciplines within the single theme ” Metamorphosis “. Exhibiting authors: Kurt Gebauer, Dagmar Šubrtová, Diana Winklerová, Tomáš Kubačka, Adéla Taubelová, Markéta Jáchimová, Jan Karpíšek, Martin Zemanský, Kateřina Braunová, Eva Hronovská, Jindřich Pavlíček, Michal Kindernay, Maria a Zuzana Hromadovy, Judita Levitnerová a Tomáš Motal.