Open pocket

Setkání nezávislých autorů a malých studií tvořících na poli současného domácího designu prezentujících tradiční i netradiční výrobky z papíru, látek, porcelánu a mnoha dalších materiálů.
Výběrový jarmark pořádáme každoročně od roku 2014 vždy v červnu v rámci divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové.

A meeting of independent authors and small studies in the field of contemporary home design presenting traditional and non-traditional products made of paper, fabrics, porcelain and many other materials. We have been organizing a selection fair every year since 2014 as part of the Regiony Theater Festival in Hradec Králové.