Blbá Vendula

Napsala Noemi Cupalová, ilustrovala Eva Horská
Nikdo už neví, jestli to začalo protivnou Vendulou, nebo nepřátelskými spolužáky. Jisté je, že kamarádství s neřádem, drobným stvořením zrozeným z odpadkového koše, celou věc jenom zhoršilo. Neřádova přítomnost totiž Vendule dodává sebejistotu k nevybíravému odrážení drobných křivd. Co na to okolí? Rodiče mohou trestat, učitelé ponižovat a spolužáci trápit. Může se ale také najít někdo, kdo Vendulu zkusí pochopit.
Příběh o zodpovědnosti a důležitosti našich slov a činů v osudech druhých, důmyslně rozdělený do dvou barevně odlišených variant. Neřád s Vendulou zůstává v obou barevně odlišených variantách příběhu, jen v jedné se mu ale dokáže Vendula vzepřít, vztahy s okolím urovnat, najít nové přátele a spolu s nimi i chuť chovat se jinak.
Vydalo nakladatelství Běžíliška v roce 2024.

Written by Noemi Cupalová, illustrated by Eva Horská
No one knows anymore if it started with a nasty Vendula or hostile classmates. What is certain is that being friends with a Mess, a tiny creature born from a garbage can, only made the whole thing worse. The presence of Mess gives Vendula the self-confidence to indiscriminately reflect petty grievances. What about the neighborhood? Parents can punish, teachers humiliate and classmates torment. But there may also be someone who tries to understand Vendula.
A story about the responsibility and importance of our words and actions in the destinies of others, cleverly divided into two color-differentiated variants. The Mess with Vendula remains in both color-differentiated variants of the story, but only in one does Vendula manage to defy him, settle relations with the environment, find new friends and, along with them, the desire to behave differently.

Published by the Běžíliška publishing house in 2024.