Brno čte Bruna 2020

Vizuál literárního festivalu Bruna Schulze v Brně.
Knihtiskové plakáty a pohlednice.
Veřejná čtení probíhala z důvodu epidemie COVID online. Plakáty byly proto rozeslány s předstihem coby pozadí jednotlivých výstupů z Ukrajiny, Polska, Slovenska a Česka.

Visual of the Bruno Schulz Literary Festival in Brno.
Letterpress posters and postcards.
Public readings have taken place due the COVID online. The posters were distributed in advance as a background for individual performances from Ukraine, Poland, Slovakia and the Czech Republic.