Broumovské litografie

Pět litografií prezentujících různé tváře Broumovska v kontextu historie, krajiny, kultury a současnosti.
Tisk z kamene, formát B2 (500 × 707 mm), papír Fabriano Rosaspina 285 g/m2
Grafické listy jsou základem pro vznik nového merchandisingu kláštera Broumov a jeho další prezentace.
Zadavatel: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.
Autorka ilustrací: Eva Horská
Tisk: Štěpán Keprta – Litografie Říční
Projekt byl realizován za podpory Královéhradeckého kraje

Five lithographs presenting different faces of Broumovsko in the context of history, landscape, culture and the present.
Stone print, format B2 (500 × 707 mm), Fabriano Rosaspina paper 285 g/m2
The graphic sheets are the basis for the creation of the new merchandising of the Broumov Monastery and its further presentation.
Client: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.
Author of the illustrations: Eva Horská
Printing: Štěpán Keprta – Litografie Říční

The project was supported by the Královéhradecko region