Broumovsko

Ilustrace pro Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov vycházející z místních legend, barokního genia loci a divoké přírody skalních měst a roklí. Aplikace na textil a papír.

Illustrations for the Educational and Cultural Center Broumov Monastery based on local legends, the Baroque genius loci and the wild nature of rock towns and gorges. Applications for textiles and paper.