Bulisovi

Hommage à Jiří Bulis.
Šestistranný kartónový obal na CD s bookletem.
Projekt Bulisovi přibližuje tvorbu brněnského hudebního skladatele Jiřího Bulise.
Cover verze jeho písní vytvořili a nahráli Bratři Orffové, DVA, Martin E. Kyšperský, Bonus, Hm…, Mucha, Biorchestr, Zrní, OTK, Cermaque, Marta Svobodová, Bára Zmeková, Markéta Lisá, David Smečka a další.
A proč létají Jiřímu Bulisovi kolem hlavy letadla? “Skládal hudbu u klavíru, u kterého stálo rádio přijímající hovory vysílané z letadel létajících nad Brnem. To bylo spolu s leteckými mapami a letovými řády Bulisovo tvůrčí prostředí, ve kterém jeho skladby a písně vznikaly.”

Six-sided cardboard CD cover with booklet.
The project introduces the work of the music composer Jiří Bulis.
Cover versions of his songs were created and recorded by Bratři Orffové, DVA, Martin E. Kyšperský, Bonus, Hm…, Mucha, Biorchestr, Zrní, OTK, Cermaque, Marta Svobodová, Bára Zmeková, Markéta Lisá, David Smečka and others.
And why are planes flying around his head? “He composed the music at the piano, which stood a radio receiving calls sent from planes flying over Brno. This, along with aerial maps and flight schedules, was Bulis’ creative environment in which his compositions and songs were created.”