Divadlo evropských regionů 2018

Vizuální styl mezinárodního festivalu.
Oficiální plakát a jeho variace, 2 katalogy, merchandising, lightdesign a aplikace do veřejného prostoru.
Autorské ilustrace, pohlednice, plakáty

Visual style of the international theater festival.
Official poster and its variations, 2 catalogs, merchandising, lightdesign and public space applications.
Illustrations, postcards, posters.