Divadlo evropských regionů 2019

Vizuální styl mezinárodního festivalu a jeho aplikace do veřejného prostoru.
Autorské ilustrace při tomto ročníku ožily ve formě deseti velkých panáků, kteří zároveň sloužili jako ukazatele a průvodci po jednotlivých scénách divadla v centru města. Byli vyřezaní z překližky a ručně malovaní a sprejovaní z obou stran.

Visual style of the international festival and its application to public space.
Illustrations came to life during this year in the form of ten large figures, which also served as pointers and guides to the individual stages of the theater in the city center. They were carved from plywood and hand-painted and sprayed on both sides.