Helena Dařbujánová: Audrey

Ilustrovaný katalog nábytkové kolekce Audrey woman’s bedroom Heleny Dařbujánové.
Obálka: Fedrigoni MATERICA ACQUA 360g, ražba – slepotisk.
Velikost: 240 × 200 mm
Vazba: V1 nití na šicím stroji 
Fotografie v katalogu: Bára Prášilová

Illustrated catalog of the Audrey woman’s bedroom collection by Helena Dařbujánová.
Cover: Fedrigoni MATERICA ACQUA 360g, embossing
Size: 240 × 200 mm
Binding: V1 thread on a sewing machine
Photos in the catalog: Bára Prášilová