HRG – 585

Výroční dárková kazeta vydaná ve spolupráci s tiskárnou HRG a Muzeem tisku v Litomyšli.
Výpravně ilustrovaná sada s diářem, kalendářem, sešitem, typografickými ponožkami a dalšími drobnostmi. To vše v kartonové kazetě a plátěné tašce.
Vydáno k výročí 550 let knihtisku v českých zemích, 30 letům tiskárny HRG a 5 letům studia Upupæpop.
Vydání předcházelo slavnostní otevření Muzea tisku v Litomyšli 28. října 2018 v rámci výročí 100 let republiky.
Koncepce: Jan Gloser (HRG).
Grafická spolupráce: Jan Šmerda (HRG) a Jakub Horský (Upupæpop)
Ilustrace: Eva Horská (Upupæpop)
Realizace: Tiskárna HRG.
Ilustrační fotografie: Muzeum tisku

Annual gift box issued in cooperation with the HRG printer and the Print Museum in Litomyšl.
A well-illustrated set with a diary, calendar, exercise book, typographic socks and other small items. All in a cardboard box and a canvas bag.
Published on the occasion of the 550th anniversary of book printing in the Czech lands, the 30th anniversary of the HRG printer and the 5th anniversary of the Upupæpop studio.
The issue was preceded by the grand opening of the Museum of the Press in Litomyšl on October 28, 2018, as part of the 100th anniversary of the republic.
Concept: Jan Gloser (HRG).
Graphic collaboration: Jan Šmerda (HRG) and Jakub Horský (Upupæpop)
Illustrations: Eva Horská (Upupæpop)
Realisation: HRG printer
Illustration photo: Press Museum