Jaguárovo sbohem

Ilustrace pro obálku knihy nakladatelství Cesta domů.
Kniha pro young adults Jaguárovo sbohem španělského spisovatele Joanjo Garcii je zajímavá nejen svým jazykem (valencijská katalánština je specifický dialekt katalánštiny, ze kterého dosud nebyla přeložena žádná kniha do češtiny), ale i svým zaměřením na mladé dospívající čtenáře. Věnuje se nelehkému tématu sebevraždy, které zejména v posledních letech nabývá v této věkové skupině na významu.

Illustration for the cover of the Cesta domů publishing house book.
The book for young adults „Els adeus del Jaguar“ by the Spanish writer Joanjo Garcia is interesting not only for its language (Valencian Catalan is a specific dialect of Catalan, from which no book has yet been translated into Czech), but also for its focus on young teenage readers. It deals with the difficult topic of suicide, which has become especially important in this age group in recent years.