Jak se mluví s královnou

Grafická úprava knihy Jitky Esserové „Jak se mluví s královnou“.
Příběh Mikuláše, který se z odpolední pražské nudy prožívané s mladšími sestrami náhle ocitne v malém letadle a vydá se na dobrodružnou cestu po Anglii. Tam se potká nejen s královnou Alžbětou II., ale i s Beatles, Petrem Panem nebo Mary Poppinsovou. Zatímco Mikuláš anglické reálie nasává při návštěvě Buckinghamského paláce, Hyde Parku nebo žluté ponorky jaksi mimochodem, pro čtenáře jsou připraveny na hojně ilustrovaných encyklopedických stranách nebo ve stručných a výstižných „fun-facts“ po stranách knihy.
Kniha pokřtil černým čajem s mlékem britský velvyslanec Matt Field a při jednom z autorských čtení se také proletěla letadlem Zlín Z-326, které hraje v příběhu zásadní roli.
Ilustrace: Petra Josefína Stibitzová
Vydalo nakladatelství Běžíliška v roce 2023.

Graphic design of Jitka Esserová’s book “Jak se mluví s královnou (How to Talk to the Queen)”.
The story of Mikuláš, who suddenly finds himself in a small plane from an afternoon of boredom in Prague with his younger sisters and embarks on an adventurous journey around England. There he will meet not only Queen Elizabeth II, but also the Beatles, Peter Pan and Mary Poppins. While Mikuláš soaks up English realities when visiting Buckingham Palace, Hyde Park or the yellow submarine, they are prepared for the reader in richly illustrated encyclopedic pages or in brief and concise “fun-facts” on the sides of the text pages.
The book was welcomed with black tea and milk by the British ambassador Matt Field, and during one of the author’s readings, the Zlín Z-326 plane, which plays a crucial role in the story, also flew by.
Illustrations: Petra Josefína Stibitzová Published by the Běžíliška publishing house in 2023.