Jan Fic: Město

Obal na LP a CD.
Obal na LP je ručně vytištěný na strojní lepence. Titulní strana je tištěná na sucho bez barvy a následně ručně oválena válečkem s tiskařskou barvou. Každý kus LP je tak originál s různě sytou a velkou titulní grafikou dosyta naplňující přání vzniku patiny špíny města. Zadní strana tištěná knihtiskem.
Obal na CD je ofsetem tištěná papírová pošetka s fotografií knihtiskové sazby, ze které byl tištěn obal LP 1:1.
320 číslovaných kusů.

LP and CD cover.
The LP cover is hand-printed on machine cardboard. The title page is printed dry without ink and then manually painted with a roller and printing ink. Each piece of the LP is an original with a differently saturated and large title graphic, fulfilling the wish of creating a patina of city dirt. Back side is letterpress printed.
CD cover is an offset printed paper envelope
with a photo of a letterpress type, from which the LP cover was printed 1:1.
Edition of 320 numbered pieces.