Ještěd f kleci

Vizuální styl 22. ročníku tradiční studentské architektonické soutěže.
jestedfkleci.cz

Visual Style of 22. part of the traditional student architectural competition.
jestedfkleci.cz