Kalendář do Rakety

Ilustrovaný nástěnný kalendář jako příloha časopisu Raketa.
Hravá plakátová forma se spoustou zajímavostí, úkolů a interaktivních prvků.
Ofsetový tisk přímými neonovými barvami.
Rozložená velikost: 510 × 610 mm

Illustrated wall calendar as a supplement to Raketa magazine.
A playful poster form with lots of interesting things, tasks and interactive elements.
Solid neon inks offset printing.
Size: 510 × 610 mm