KvarTYPO

Víte co je to ligatura? A jaké podoby může mít ampersand?
Zahrajte si naše typografické kvarteto a objevíte ze světa písma mnohem víc.
32 hracích karet v krabičce.
10 × 6,5 cm, papír Poplar Plus 270 g/m2

Do you know what ligature is? And what forms can an ampersand take?
Play our typographic card game and discover much more from the world of type.
32 playing cards in a paper box.
10 × 6,5 cm, paper 270 g/m2