La Bouteille de Champagne

Vizuální styl festivalu zaměřeného na exkluzivní rukodělná šampaňská vína.
Katalogové listy na papíru Holmen book 80 g/m² a desky z 3 mm lepenky potištěné sítotiskem sepnuté kovovým klipem.
Vstupenky ručně tištěné knihtiskem, číslované slepotiskem a perforované na luxusním papíru Gmund Heidi 530 g/m².

Visual style of the festival focused on exclusive handmade champagne wines.
Catalog sheets on Holmen book 80 g/m² paper and 3 mm screen-printed cardboard sheets with a metal clip.
Tickets hand-printed in letterpress, numbered by relief printing and perforated on luxury paper Gmund Heidi 530 g/m².