Létavci

Sýkora, dudek, sojka a pěnkava jikavec jako papírový závěsný mobil.
Ručně tištěný linoryt v kombinaci s knihtiskem. Oboustranné.
Lepenka 500 g/m2, velikost B5 (176 × 250 mm).

Titmouse, hoopoe, jay and chaffinch like a paper hanging decoration.
Hand printed linocut in combination with letterpress. Double-sided.
Cardboard 500 g/m2, size B5 (176 × 250 mm).