Mávnutí černými křídly

Ilustrace a grafická úprava knihy Mávnutí černými křídly německé spisovatelky Stefanie Höfler.
Smrt dokáže změnit člověku život jedním mávnutím svých černých křídel. Což teprve když je vám čtrnáct let, maminka vám zemře doslova před očima, tatínek se propadá do depresí a nedokáže vám s vaším žalem pomoci, a vy tak máte ještě na starosti mladšího brášku, který si tak trochu truchlí po svém…
Velmi těžké téma přeložila Kateřina Klabanová. Ilustrace jsou tištěné čtyřmi zářivými přímými barvami, jež odkazují na temperament a dynamický život zesnulé maminky.
Kniha vyšla v nakladatelství Cesta domů, které vydává knihy o umírání, smrti a péči o umírající.

Illustrations and graphics of the book Mávnutí černými křídly by the German writer Stefanie Höfler.
Death can change a person’s life with a single flap of his black wings. It’s only when you’re fourteen years old that your mom dies, your dad falls into depression and can’t help you with your grief, and you’re still in charge of your younger brother, who is kind of grieving in his own way…
A very difficult topic was translated by Kateřina Klabanová. The illustrations are printed in four bright, solid colors that refer to the temperament and dynamic life of the late mother. The book was published by the Cesta domů publishing house, which publishes books about dying, death and caring for the dying.