Michaela Antalová & Adrian Myhr: ZVONY

Obal na desku Zvony slovensko-norského dua Michaely Antalové a Adriana Myhra, kteří ve svých meditativních skladbách používají uhrančivou kombinaci fujary, vrbové flétny seljefløyte, harmonia a kontrabasu.
Grafiky pro obal vznikly na základě lesních fotografií Julie Hrnčířové.
LP a CD vydalo slovenské vydavatelství Hevhetia v roce 2022.

Cover for the album Zvony by the Slovak-Norwegian duo Michaela Antalová and Adrian Myhr, who use an enchanting combination of fujara, willow flute seljefløyte, reed organ and double bass in their meditative compositions.
The graphics for the covers were created on the basis of forest photographs by Julie Hrnčířová.
The LP and CD were published by the Slovak publishing house Hevhetia in 2022.