Mur Noir

Soubor autorských grafik / pohlednic / přání / kondolencí / …
Mur Noir. Černé můry. Černé stěny.
Prach křídel nočních motýlů se zaleskne ve světle a rychle zmizí do stínu.
Grafiky tištěné ručně na příklopovém lisu z fotopolymerových matric; barvy zlatá/černá, stříbrná/černá.
Papír Gmund Heidi Dull black 530 g/m2
6 pohlednic formátu A5 prokládaných pavučinovými pauzáky převázaných zlatou gumou.
Náklad: 66 × 6 ks

Set of graphics / postcards / wishes / condolences / …
Mur Noir. Black moths. Black walls.
The dust of the wings of moths shines in the light and quickly disappears into the shadows.
Graphics printed on tabletop letterpress from photopolymer matrices; gold and black ink, silver and black ink.
Paper Gmund Heidi Dull black 530 g/m2
6 pieces of A5 size cards with cobwebs papers tieds in gold rubber.
Produced: 66 × 6 pcs