Nikl / Kyšperský

Obal LP Petra Nikla a Martina Kyšperského.
Osm písní nahraných v bytě Petra Nikla mezi obývákem a kuchyní. Deska je zabalená do kartonového obalu, který však ve své původní formě stále ještě není dokončený. Svoji finální podobu získávají obaly až při koncertech, které se prolínají s živou performance. Během nich nechává Petr Nikl za doprovodu improvizujících hudebníků rejdit robotické brouky namočené v inkoustu po obalech a dotvářet tím jejich podobu. Každý kus je tak neopakovatelný a stává se zároveň autorskou grafikou.
Proces „švábení“ (název této techniky dle Petra Nikla) mohou diváci při koncertech sledovat přímo pod rukama performera nebo jako živou projekci na plátně.
Vrchní obal z kraftového kartonu, vnitřní obal z metalického kartonu.
Digitální tisk černou a bílou, inkoust.
Fotografie: Jakub Horský a Karel Šuster

LP cover of songs by Petr Nikl and Martin Kyšperský.
Eight songs recorded in Petr Nikl’s apartment between the living room and the kitchen, packed in a cardboard envelope, which is still unfinished in its original form. Covers take their final form during concerts, which are interspersed with live performance. During them, Petr Nikl, accompanied by improvising musicians, lets robotic beetles dipped in ink run over the packaging and thereby complete their form. Each piece is thus unrepeatable and becomes an author’s graphic at the same time.
During concerts, people can watch the process of „švábení“ (the name of this technique according to Petr Nikl) directly under the hands of the performer or as a live projection on the screen.
Top packaging from kraft cardboard, inner packaging from metallic cardboard.
Black and white digital printing, ink.
Photo: Jakub Horský and Karel Šuster