Open Air Program 2017

Vizuální styl a ilustrace pro 17. ročník Open Air Programu Mezinárodního divadelního festivalu v Hradci Králové.
Recyklace : Open vacuum

Visual style and illustrations for the 17th Open Air Program of the International Theater Festival in Hradec Králové.
Recycling : Open vacuum