OPI – Černý Petr

Tato karetní hra je vhodná od 3 let. Obsahuje 15 dvojic opic, 1 Černého Petra a návod.
Hráč sbírá dvojice, poznává opice, co mají rády, jak se jmenují. Cílem je poznat druhy opic a zároveň si uvědomit, že člověk je živočich patřící mezi opy neboli primáty. Člověk se z přírody vyděluje a dokonce se jí snaží panovat. Je evolučně nejsilnějším primátem. Někdy to pak špatně dopadá pro jiné druhy.
Prohra v této hře je, když zůstane člověk moudrý, Černý Petr, sám. Je to jenom hra. Ve hře můžeme rozdávat karty znova.
Za ilustrace k této karetní hře byla Eva Horská nominována na cenu Czech Grand Design za rok 2019 v kategorii Ilustrátor roku.
32 hracích karet v krabičce.

This card game is suitable from the age of 3. It contains 15 pairs of monkeys, 1 Black Peter and instructions.
The player collects pairs, recognizes the monkeys, what they like and their names. The aim is to get to know the species of monkeys and at the same time to realize that man is an animal belonging to opes or primates. Man separates himself from nature and even tries to rule it. It is evolutionarily the strongest primate. Sometimes it turns out badly for other species.
The loss in this game is when a homo sampiens, Černý Petr, is left alone. It’s only a game. In the game we can deal cards again.
Eva Horská was nominated for the Czech Grand Design Award for 2019 in the Illustrator of the Year category for her illustrations for this card game.
32 playing cards in a box.