OTO(WO)MAN

Katalog ke gauči pro velké muže od Heleny Dařbujánové.
Ve třech jazycích (CZ/EN/F) vydaný k expozici na MAISON&OBJET Paris 2018
200 × 240 mm, obálka tištěná zlatou barvou.
Fotografie mužů: Karin Zadrick, Sochy žen: Matyáš Chochola

Catalog for a couch for big men by Helena Dařbujánová.
In three languages (CZ / EN / F) issued for exhibition at MAISON & OBJET Paris 2018.
200 × 240 mm, envelope printed by solid gold ink.
Photographs of men: Karin Zadrick, Statues of women: Matyáš Chochola