PASTA LA VISTA

Logo a vizuální styl výrobce čerstvých těstovin.
www.pastalavista.cz

Logo and visual style of fresh pasta manufacturer.
www.pastalavista.cz