P=F/S

P je tlak, F je síla, S je obsah.
Kniha o tisku a tiskařích, o vůni barev a špinavých rukách.
Příručka pro všechny, které zajímají přesahy v užité i volné grafice. Návod pro začátečníky, kteří mají zájem techniky tisku z výšky vyzkoušet, i rukověť pro pokročilé designéry, kteří si chtějí svoji tvorbu zpestřit o haptický zážitek z knihtiskového procesu.
Učebnice pro žáky a studenty i metodická příručka pro učitele výtvarných oborů.
144 stran, 16,5 × 23 cm
50 ilustrací, 85 fotografií, 12 rozhovorů s tiskaři z celého světa
Autor: Jakub Horský
ISBN: 978-80-906653-0-9

P is the pressure, F is the force, S is the content.
A book about printing and printers, about the smell of ink and dirty hands.
A guide for everyone who is interested in overlaps in used and free graphics. A guide for beginners who are interested in trying out printing techniques, as well as a handle for advanced designers who want to diversify their work with a haptic experience from the letterpress process.
Textbooks for students as well as a methodological guide for art teachers.
144 pages, 16.5 × 23 cm
50 illustrations, 85 photos, 12 interviews with printers from around the world
Author: Jakub Horský
ISBN: 978-80-906653-0-9