Pokoj Tobě

Izolace v kostce, pozdravení pokoje, políbení míru, pošli posly, zdar a sílu!
Skládané přání v obálce, 120 × 120 mm
Ofsetový tisk přímými barvami, papír 190 g/m2
Pozdravení a dání pokoje.

Isolation in a nutshell, greeting from the peace-cube room.
Folded greeting card in an envelope, 120 × 120 mm
Solid colors offset printing, paper 190 g / m2
Greetings and leaving alone.