Praha pije víno

Vizuální styl festivalu zaměřeného na autentická vína.
Každý ročník je transformován do určité tématiky – mosty, věže, tržnice, …
Plakáty, katalogy, propagace a merchandising akce s jedinečnou atmosférou v srdci Prahy.

Visual style of the festival focused on authentic wine.
Each year is transformed into a certain theme – bridges, towers, market, …
Posters, catalogs, promotions and merchandising for event with a unique atmosphere in the heart of Prague.