Svatba Na vyhlídce

Svatební oznámení
Kraftový papír 280 g/m2, 105 × 148 mm (A6), v obálce.
Ruční knihtisková sazba a soutisk dvou fotopolymerových matric.

Wedding announcement
Kraft paper 280 g / m2, 105 × 148 mm (A6), in an envelope.
Manual letterpress typesetting and registration of photopolymer matrices.