Svatba v horách

Svatební oznámení.
Papírové kolo ø 98 mm, papír 660 g/m2, oboustranný ruční tisk – knihtisk a dvoubarevný linoryt.
Pozvánka na svatbu spolu s dopisem a mapou v obálce.
Pro účastníky obřadu byla připravena stopovací hra lesem a skálami. Odměnou byla nášivka – vstupenka na večerní rej.

Wedding announcement.
Paper wheel ø 98 mm, paper 660 g / m2, double-sided hand printing – letterpress and two-color linocut.
Wedding invitation along with a letter and a map in the envelope.
A tracking game through the forest and rocks was prepared for the participants of the ceremony. The reward was an applique – a ticket to the evening party.