Svatojiřská pouť

Vizuální styl obnovené tradiční Svatojiřské pouti z Otovic do Martínkovic na Broumovsku.
Ilustrace byla vyšita křížkovým stehem bavlnkou do kanavy.
V rámci akce proběhla dílna pro všechny generace zúčastněných, kteří mohli vyšívat vlastní motivy z pouti do sítotiskem předtištěných svatojiřských plátýnek.

The visual style of the restored traditional St. George’s pilgrimage from Otovice to Martínkovice in the Broumov region.
The illustration was embroidered with cotton cross stitch into the canvas.
As part of the event, a workshop was held for all generations of participants, who could embroider their own motifs from the pilgrimage to screen-printed St. George’s canvases.