Ujevićová / Kaplanová

Cedulky pro módní kolekci Terezy UjevićovéLindy Kaplanové.
Ručně čerpaný papír vyrobený z bavlněných odstřižků s vyraženým slepotiskem.

Tags for the fashion collection of Tereza Ujević and Linda Kaplanová.
Hand-drawn and embossed paper made from cotton clippings.