Vily Hradce Králové

Kniha „Vily a rodinné domy v Hradci Králové: 1900 – 1950“ Ladislava Zikmunda-Lendera a jeho kolegů. Fotograficky bohatý průvodce po padesáti domech, které v různých kontextech spoluformovaly tvář města první poloviny 20. let.
Součástí knihy je také mapa, rozsáhlá úvodní studie a původní architektonické plány.

The book “Villas and family houses in Hradec Králové: 1900 – 1950” by Ladislav Zikmund-Lender and his colleagues. A photographically rich guide to fifty houses, which in various contexts co-shaped the face of the city in the first half of the twentieth century.
The book also includes a map, an extensive introductory study and original architectural plans.