Vlajka štěstí

Ztělesněné štěstí.
Imaginární tvor plující jako křehká bublina mezi námi. Na koho si sedne a komu se naopak vyhne?
Ilustrace „vlajky štěstí“ pro projekt a expozici časopisu Dolce Vita na 22. ročník přehlídky Design Blok.
Sedm designérů napříč žánry bylo osloveno o návrh vizuálního pojetí vlajky znázorňující ŠTĚSTÍ. Své vlajky vyrobili kromě nás také Mjölk architekti, Aleš Najbrt, Herrmann & Coufal, Tomski & Polanski, Veronika Drahotová a Hana Zárubová.
Součástí expozice byl slavnostní průvod s vlajkonoši a dražba vlajek, jejíž výtěžek byl použit k podpoře projektu Paměť národa.
Fotografie: Vojtěch Veškrna

Happiness embodied.
An imaginary creature floating like a fragile bubble between us. Who will he sit on and who will he avoid?
Illustration of the “flag of happiness” for the project and exposition of Dolce Vita magazine at the 22nd annual Design Blok show.
Seven artists across genres were approached to design a visual concept for a flag depicting HAPPINESS. In addition to us, Mjölk architects, Aleš Najbrt, Herrmann & Coufal, Tomski & Polanski, Veronika Drahotová and Hana Zárubová also made their flags.
The exhibition included a ceremonial parade with flag bearers and a flag auction. The proceeds of auction were used to support the Memory of the Nation project.
Photographs: Vojtěch Veškrna