Vlaštovky

Patnáct českých a moravských lidových písní, ve kterých poletují vlaštovky. Originální aranže pro tři ženské hlasy, kytaru, housle a violoncello. Deska, na které se písně proplétají s fantastickým příběhem o setkání vlaštovky a člověka.
Rozkládací papírový obal CD s ilustracemi tvořícími takzvanou moaré animaci, kdy je statický obraz rozkrájený na jednotlivé fáze pohybu. Díky průhledné folii s pravidelnými pruhy je pak možné jednotlivé ilustrace rozpohybovat.
Ofsetový tisk přímými barvami na papír Munken.
Vydala Orba: www.pestujemepribehy.cz

Fifteen Czech and Moravian folk songs in which swallows fly. Original arrangements for three female voices, guitar, violin and cello. A record with songs and a fantastic story about the meeting of a swallow and a man.
Folding paper CD cover with illustrations forming the so-called moiré animation, where the static image is cut into individual phases of movement. Thanks to the transparent foil with regular stripes, it is then possible to set the individual illustrations in motion.
Offset printing in solid colors on Munken paper.
Published by Orba: www.pestujemepribehy.cz