Vyhořelí dinosauři

„Znala jsem jednoho dinosaura. Nebyl to moc veselý dinosaur. Naopak. Často byl smutný. To plakal velké dinosauří slzy. Malá zvířátka se na něj zlobila. Slzy jim kapaly na hlavu a stékaly do pelíšků.“
Příběh od Noemi Cupalové o smutném dinosaurovi, který nevěděl, proč pláče. Když to s ním ale špatně dopadlo, ani se moc nedivil.
Ilustrace jsou vytvořené kolorovanými papírotisky a materiálotisky. Technikou, kdy je tisková matrice vytvářena vrstvením papírů a materiálů různých struktur, následně otištěných na papír.
20 stran, 15 x 10 cm, ofsetový tisk, sešitová vazba
Vydalo nakladatelství Běžíliška v edici Mikroliška.

“I knew a dinosaur. He wasn’t a very happy dinosaur. On the contrary. He was often sad. It cried big dinosaur tears. The little animals were angry with him. Tears dripped on their heads and flowed into their beds.’
A story by Noemi Cupalová about a sad dinosaur who didn’t know why he was crying. But when things turned out badly for him, he wasn’t too surprised.
Illustrations are created with colored paper prints and material prints. A technique where the printing matrix is created by layering papers and materials of different structures, which are then printed on the paper.
20 pages, 15 x 10 cm, offset printing, notebook binding
Published by the Běžíliška publishing house in the Mikroliška edition.