Final selection BIDBOOK Broumov 2028

Vizuální tvář kandidátského projektu Broumov 2028 – Evropské hlavní město kultury.
14. 10. 2022 byl Broumov spolu s Českými Budějovicemi vybrán mezinárodní porotou mezi dvě města postupující do finále soutěže o Evropské hlavní město kultury.

Na rozdíl od první přihlášky, která sloužila jako úvodní představení projektu a prezentace toho, co by bylo možné uskutečnit, byla druhá přihláška více podrobná a popisovala metody, jak vytyčených cílů dosáhnout a co by to obnášelo.
Hlavním vizuálním prvkem publikace i celého vizuálu kampaně druhého kola soutěže byla myšlenková mapa, jejíž struktura vznikala, jako by jí prorůstalo podhoubí. Organickým překrýváním kreseb zobrazovala různé vrstvy míst, času a mysli. Záměrem bylo zakreslit jemná znamení přírody a příběhů, které hovoří k tomu, kdo naslouchá a kdo je pozorný na každém kroku. Výsledkem byla mapa fungující buďto jako velká plachta k prezentaci, nebo jako 12 samostatných částí, které posloužily jako ilustrace v tištěné přihlášce.
Tištěná přihláška byla pokřtěná v prameni v Broumovských stěnách a k branám ministerstva kultury ji tým symbolicky dovezl po Vltavě na labuti, která je heraldickým symbolem města Broumova.
Přestože Broumov nakonec nebyl vybrán a zůstal za Českými Budějovicemi druhý, je to obrovský úspěch už jen kvůli tomu, že takto malé město ukázalo možnost účastnit a postoupit v soutěži tak velkého měřítka. Značný kus práce, kterou tým odvedl, se ale neztratí. V projektech a partnerstvích se bude pokračovat dál a přestože cesta nebude přímočará ale klikatá, je síla i vůle myšlenku naplnit a plánované projekty uskutečnit.

O první přihlášce se dozvíte více zde.
Rozhovor o vizuální podobě kandidatury pro Czechdesign čtěte zde.