Ptačí nářečí I.

800 

Knihtiskový plakát
420 × 594 mm, grafický karton Terra 250 g/m2
Jeden ze série tří typografických plakátů

Skladem

Popis

Knihtiskový materiál je na rozdíl od počítačové sazby neměnný. Nelze jedním klikem myši písmena zvětšovat či měnit jejich duktus. Vzorník proto musí obsáhnout nejen jednotlivé řezy, ale také jejich velikost 1:1.
V původních vzornících knihtiskáren je vždy dané písmo znázorněno v ukázce coby krátké slovo, sousloví či věta. Je proto veliká zábava pročítat staré vzorníky a přemýšlet, co se honilo hlavou danému tiskaři před sto lety, že volil zrovna tato slova. Dnes se u vzorníků digitálních fontů ustálil tzv. pangram „Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu“, tedy věta obsahující všechny znaky české abecedy, případně „Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy“, kde jsou pro ověření podpory místní lokalizace zastoupena všechna písmena s českou diakritikou.
Čistý papír a množství krásných písmen mě tak postavily před úkol zvolit vlastní „písmomluvu“. Úkol to byl nelehký. Nechtěl jsem jen seskládávat ryze prakticky leč trochu nudně ABCD abcd pod sebe, ale zároveň jsem si lámal hlavu s obsahem případného sdělení. Vše nakonec vyřešil příchod jara a můj další velký koníček – pozorování a poslouchání ptáků na procházkách přírodou a následné listování v ornitologických klíčích a determinace daného druhu.
Fonetický přepis ptačího zpěvu je v ornitologii velmi ošemetná disciplína a často se liší. Každý slyší tentýž zvuk trochu jinak a je vždy velmi subjektivní, jak ono švitoření zapíše. Osobně jsem se o to nikdy nepokoušel a vycházím proto z mého nejoblíbenějšího a nejčastěji používaného atlasu Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu od Larse Svenssona.
Soubor plakátů nazvaných „Ptačí nářečí“ je tak nejen funkčním vzorníkem knihtiskových písem z mé dílny, ale také ornitologickým slabikářem v typografické kompozici.